Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Odpracowanie zaległości czynszowych.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek : plik pdf

Wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego” wraz z zaświadczeniami  o dochodach wszystkich członków rodziny.


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy  Stare Bogaczowice, Referat Gospodarki Komunalnej    tel.748452-719.


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25.05.2015 r.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.