herbeBOI - Gmina Stare Bogaczowice

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
3a/2017 2017-01-02 0000-00-00 Tax Advisors Group Sp. z o.o. Umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego 600,00 pobierz
4/2017 2017-01-03 0000-00-00 Usługi Psychologiczne Maria Kasprzak - psycholog kliniczny Umowa dot. przeprowadzania badań biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z zakresu psychologii 160,00 pobierz
6/2017 2017-01-03 0000-00-00 Sylwia Czopek Umowa dot. pełnienia funkcji sekretarza i obsługi sekretariatu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 330,00 pobierz
9a/2017 2017-01-09 0000-00-00 Petra Consulting Sylwia Petryna Umowa na przygotowanie dokumentacji wnioskowej o dotację 2 000,00 pobierz
10/2017 2017-01-13 0000-00-00 Firma projektowo-inwestycyjna "JW.PROJEKT-KONTROL" Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej w Cieszowie 19 500,00 pobierz
21/2017 2017-01-31 0000-00-00 Orange Polska S.A. Umowa o świadczenie usługi Neostrada pobierz
22/2017 2017-02-01 0000-00-00 Usługi Transportowe i Handel Obwoźny Umowa na transport publiczny osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2 500,00 pobierz
5/2017 2017-01-03 0000-00-00 Zbigniew Piechocki - lekarz medycyny, specjalista psychiatra Umowa na przeprowadzenie badań biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z zakresu psychiatrii dla potrzeb Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 160,00 pobierz
23/2017 2017-02-09 0000-00-00 Usługi Ogólnobudowlane Umowa na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 23 742,18 pobierz
24/2017 2017-02-20 0000-00-00 Firma "Her-Tel" Umowa na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 11 201,34 pobierz
27/2017 2017-02-27 0000-00-00 Przedsięiorstwo Transportowe "TRAVELWORLD" Umowa na wykonywanie transportu publicznego osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2 000,00 pobierz
28/2017 2017-03-01 0000-00-00 Kancelaria Adwokacka Umowa prawna na obsługę prawną urzędu 2 000,00 pobierz
30/2017 2017-03-03 0000-00-00 GISON Sp. z o.o. Umowa na dostarczenie serwisowanych Programów dla Gminy Stare Bogaczowice 4 000,00 pobierz
31/2017 2017-03-07 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Inżynierskie SPATZ Umowa na dostawę i montaż barier energochłonnych przy drodze gminnej w Starych Bogaczowicach 41 961,00 pobierz
32/2017 2017-03-08 0000-00-00 Firma projektowo-inwestycyjna "JW.PROJEKT-KONTROL" Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w Starych Bogaczowicach 23 000,00 pobierz
33/2017 2017-03-14 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A.M.B. Umowa o remont części drogi gminnej nr 791 w Starych Bogaczowicach 15 693,60 pobierz
34/2017 2018-03-14 0000-00-00 Robert Zenc Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy 700,00 pobierz
1/2017 2017-01-02 0000-00-00 Przychodnia weterynaryjna Frankiewicz & Frankiewicz s.c. Umowa na wykonywanie usług weterynaryjnych 200,00 pobierz
9/2017 2017-01-03 0000-00-00 Usługi Komunalne Danuta Walczak Umowa na wywóz nieczystości płynnych 22,00 pobierz
8/2017 2017-01-03 0000-00-00 Gmina Wałbrzych Umowa na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 600,00 pobierz
35/2017 2017-03-15 0000-00-00 Usługi Transportowe "REKORDS" Umowa na wykonanie remontu drogi gminnej nr 233 w Starych Bogaczowicach 17 073,17 pobierz
40/2017 2017-04-18 0000-00-00 Firma projektowo-inwestycyjna "JW.PROJEKT-KONTROL" Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla odbudowy drogi gminnej nr 178 w Starych Bogaczowicach 13 008,13 pobierz
41/2017 2017-04-19 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "ROBERT ZIMNY" Umowa na odbudowę drogi gminnej nr 226 w Jabłowie 105 496,62 pobierz
42/2017 2017-05-04 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A.M.B. Umowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach 32 297,77 pobierz
43/2017 2017-04-26 0000-00-00 SOLER S.C. Umowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 375 w Strudze 119 113,00 pobierz
44/2017 2017-04-28 0000-00-00 Henryk Kranc Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 780,00 pobierz
45/2017 2017-03-27 0000-00-00 MARKUS radix Umowa na sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu Radix pobierz
12/2017 2017-01-02 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Porozumienie ws. upowszechniania form aktywności fizycznej 0,00 pobierz
13/2017 2017-01-02 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Umowa użyczenia boiska sportowego 0,00 pobierz
15/2017 2017-01-18 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Umowa o wsparcie realizacji zadania 25 000,00 pobierz
16/2017 2017-01-18 0000-00-00 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER Umowa o wsparcie realizacji zadania 25 000,00 pobierz
17/2017 2017-01-02 0000-00-00 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER Porozumienie ws. upowszechniania form aktywności fizycznej 0,00 pobierz
38/2017 2017-04-04 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice Umowa na zakup umundurowania dla OSP 762,26 pobierz
39/2017 2017-04-04 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna Gostków Umowa na zakup umundurowania dla OSP 2 200,00 pobierz
119/2017 2017-05-16 0000-00-00 Marek Jaskólski Umowa na wykonanie opracowania dot. potrzeb i możliwości rozwoju gminy 6 000,00 pobierz
121/2017 2017-06-01 0000-00-00 "AVANTI" Spółka Cywilna Umowa na obsługę informatyczną Urzędu Gminy 2 300,00 pobierz
123/2017 2017-06-07 0000-00-00 Rada Sołecka wsi Lubomin Porozumienie ws. dofinansowania realizacji zadania 500,00 pobierz
125/2017 2017-06-13 0000-00-00 Rada Sołecka wsi Stare Bogaczowice Porozumienie ws. dofinansowania realizacji zadania 5 000,00 pobierz
126/2017 2017-06-27 0000-00-00 Rada Sołecka wsi Nowe Bogaczowice Porozumienie ws. dofinansowania realizacji zadania 1 000,00 pobierz
127/2017 2017-05-16 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe VICOTEL Umowa na ochronę mienia w systemie zdalnej ochrony 390,00 pobierz
128/2017 2017-05-16 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe VICOTEL Umowa na przegląd urządzeń systemu alarmowego 17,00 pobierz
129/2017 2017-06-30 0000-00-00 Firma Handlowo-Usługowa "DABRO-BAU" Umowa na budowę ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice 242 053,26 pobierz
132/2017 2017-07-24 0000-00-00 Firma Handlowo-Usługowa "DABRO-BAU" Umowa na budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego w Nowych Bogaczowicach 104 878,00 pobierz
133/2017 2017-07-31 0000-00-00 "AVANTI" Spółka Cywilna Umowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem 23 763,60 pobierz
134/2017 2017-08-02 0000-00-00 REKORDS Grzegorz Morawski Umowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach 40 872,00 pobierz
135/2017 2017-07-31 0000-00-00 FreeKids s.c. Umowa na budowę placu zabaw w Lubominie 24 388,90 pobierz
136/2017 2017-08-07 0000-00-00 Firma Handlowo-Usługowa "DABRO-BAU" Umowa na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie 85 365,85 pobierz
137/2017 2017-08-09 0000-00-00 SOLER S.C. Umowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 375 w Strudze 5 406,51 pobierz
138/2017 2017-08-09 0000-00-00 Przewóz i Zbiórka Padliny Transport i Handel Andrzej Kuncewicz Umowa dot. prac polegających na zbieraniu i przekazywaniu do utylizacji zwłok zwierząt pobierz
140/2017 2017-08-14 0000-00-00 Duszpasterstwo rzym. - kat. Parafii p. w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. Umowa użyczenia lokalu użytkowego 0,00 pobierz
141/2017 2017-07-15 0000-00-00 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Umowa na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy 148,93 pobierz
141a/2017 2017-08-29 0000-00-00 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Porozumienie ws. przekazania dotacji na zakup samochodu 15 000,00 pobierz
147/2017 2017-08-31 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe "TravelWorld" Umowa na dowóz do szkoły uczniów niepełnosprawnych 1,28 pobierz
144a/2017 2017-08-31 0000-00-00 MIS2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa na świadczenie usługi stb24-Serwis 3 600,00 pobierz
146/2017 2017-07-28 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Umowa dot. dotacji celowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie 30 000,00 pobierz
148/2017 2017-08-10 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Umowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 40 000,00 pobierz
149/2017 2017-09-22 0000-00-00 "Frank-Cars" Sp. z o.o. Umowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 259 000,00 pobierz
150/2017 2017-09-20 0000-00-00 Firma "WITBRUK" Umowa na odbudowę drogi gminnej nr 178 w Starych Bogaczowicach 47 200,00 pobierz
156/2017 2017-09-29 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice Umowa na zakup i montaż bram garażowych 6 992,00 pobierz
157/2017 2017-10-02 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna Gostków Umowa dot. przyznania dotacji na zakup uzbrojenia i techniki specjalnej 1 600,00 pobierz
156a/2017 2017-09-22 0000-00-00 Dolnośląska Federacja Sportu Porozumienie ws. organizacji zajęć sportowych dla dzieci 0,00 pobierz
19/2017 2017-01-21 0000-00-00 Bank BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna Umowa o najem lokalu użytkowego 181,23 pobierz
122/2017 2017-05-31 0000-00-00 GISON Sp. z o.o. Umowa na dostęp do programu komputerowego Aplikacja DROGI 4 650,00 pobierz
158/2017 2017-10-10 0000-00-00 Sklep Wielobranżowy "RARYTAS" Katarzyna Jaszak-Tokarczyk Umowa o najem lokalu użytkowego 367,84 pobierz
159/2017 2017-10-03 0000-00-00 Barbara Michalak Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zmian w KPA 1 800,00 pobierz
159a/2017 2017-09-26 0000-00-00 Gmina Brusy Umowa dot udzielenia pomocy finansowej 5 000,00 pobierz
161/2017 2017-10-31 0000-00-00 Ramona Bukowska Umowa o najmem lokalu użytkowego 2 028,89 pobierz
162/2017 2017-11-03 0000-00-00 c2 Investment Sp. z o.o. Umowa dot. kompleksowej modernizacji budynku Zespołu Szkół 2 113 008,13 pobierz
163/2017 2017-11-03 0000-00-00 Pracownia Projektowa "Konstruktor" Umowa ws. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego 22 000,00 pobierz
164/2017 2017-11-03 0000-00-00 Atmo-Klima Mirosław Romanowski Umowa na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 17 624,00 pobierz
142/2017 2017-08-30 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Eltob" Umowa na wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem 37 059,63 pobierz
165/2017 2017-11-03 0000-00-00 Usługi Transportowe "REKORDS" Grzegorz Morawski Umowa dot. zimowego utrzymania dróg publicznych 150,00 pobierz
165a/2017 2017-11-20 0000-00-00 INFOR PL Spółka Akcyjna Umowa na dostęp do publikacji INFORLEX 16 700,00 pobierz
167/2017 2017-12-08 0000-00-00 "Petra Consulting" Umowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 15 375,00 pobierz
168/2017 2017-12-06 0000-00-00 Wojewoda Dolnośląski Umowa ws. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 0,00 brak pliku
169/2017 2017-12-13 0000-00-00 Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 16 260,00 pobierz
171/2017 2017-12-14 0000-00-00 FIRE CONTROL SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE MichałKaliński Umowa na wykonanie przebudowy przyłącza z pomiarem oraz budowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu 18 500,00 pobierz
172/2017 2017-12-14 0000-00-00 FIRE CONTROL SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE MichałKaliński Umowa na wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 9 611,00 pobierz
174/2017 2017-12-13 0000-00-00 "EffiCon sp. z o.o." spółka komandytowa Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji aktualizacji "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r." 4 492,80 pobierz
175/2017 2017-12-29 0000-00-00 Przychodnia weterynaryjna Frankiewicz &Frankiewicz S.C. Umowa na wykonanie zleconych usług weterynaryjnych 200,00 pobierz
176/2017 2017-12-29 0000-00-00 Gmina Wałbrzych Umowa na świadczenie usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 600,00 pobierz
178/2017 2017-12-29 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe "TravelWorld" Umowa na wykonywanie regularnych przewozów osób 2 000,00 pobierz
179/2017 2017-12-29 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Porozumienie w zakresie zapewnienia uczniom dostępu do odpowiedniej komunikacji publicznej 0,00 pobierz
180/2017 2017-12-04 0000-00-00 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Umowa na użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod obiekt mostowy 0,00 pobierz
132a/2017 2017-07-28 0000-00-00 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Umowa na dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół 1 712 342,24 pobierz
173/2017 2017-12-20 0000-00-00 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Aneks do umowy na dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół pobierz
160/2017 2017-10-18 0000-00-00 Tomasz Łabądź Umowa na przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej 1 000,00 pobierz
36/2017 2017-03-06 0000-00-00 Krystyna Mazanik Umowa na wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych 400,00 pobierz
120/2017 2017-05-16 0000-00-00 Ryszard Malesza Umowa na odnowienie oznaczenia szlaków turystycznych pieszych i rowerowych 2 000,00 pobierz
3/2017 2017-01-02 0000-00-00 Mieczysław Wawrzyszyn Umowa na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
2/2017 2017-01-02 0000-00-00 Marcin Cal Umowa na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
11/2017 2017-01-18 0000-00-00 Tomasz Bukowski Umowa na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
168/2017 2017-12-04 0000-00-00 Wojewoda Dolnośląski Aneks do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 37 912,00 pobierz
181/2017 2017-12-29 0000-00-00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej 0,00 pobierz
1/2018 2018-01-02 0000-00-00 Mieczysław Wawrzyszyn Umowa na wykonywanie konserwacji i utrzymaniu w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
2/2018 2018-01-02 0000-00-00 Marcin Cal Umowa na wykonywanie konserwacji i utrzymaniu w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
3/2018 2018-01-02 0000-00-00 Tomasz Bukowski Umowa na wykonywanie konserwacji i utrzymaniu w stałej gotowości samochodu pożarniczego 13,00 pobierz
27a/2017 2017-02-28 0000-00-00 Wojewoda Dolnośląski Umowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 32 806,00 pobierz
4/2018 2018-01-03 0000-00-00 Sylwia Czopek Umowa na pełnienie funkcji sekretarza GKPiRPA oraz prowadzenie sekretariatu 330,00 pobierz
5/2018 2018-01-04 0000-00-00 Usługi Psychologiczne Maria Kasprzak - psycholog kliniczny Umowa na przeprowadzenie badań biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z zakresu psychologii 160,00 pobierz
6/2018 2018-01-04 0000-00-00 Zbigniew Piechocki - lekarz medycyny, specjalista psychiatra Umowa na przeprowadzenie badań biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z zakresu psychiatrii 160,00 pobierz
7/2018 2018-01-04 0000-00-00 Firma TECHNIK s.c. Czesław Fiedorowicz, Krzysztof Lisztwan Umowa na świadczenie usług w zakresie usług konserwacyjno-serwisowych kotłowni opalanych olejem opałowym 600,00 pobierz
8/2018 2018-01-03 0000-00-00 Usługi Komunalne Danuta Walczak Umowa na wywóz nieczystości płynnych 22,00 pobierz
9/2018 2018-01-04 0000-00-00 Firma TECHNIK s.c. Czesław Fiedorowicz, Krzysztof Lisztwan Umowa na świadczenie usług w zakresie usług konserwacyjno-serwisowych kotłowni opalanych olejem opałowym 200,00 pobierz
10/2018 2018-01-15 0000-00-00 Orange Polska S.A. Umowa o świadczenie usługi Neostrada 70,14 pobierz
10a/2018 2018-01-17 0000-00-00 FIRECONTROL SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE Umowa ws. wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku przedszkola/żłobka w Strudze 34 243,00 pobierz
12/2018 2018-01-26 0000-00-00 "BOKA" Budownictwo ogólne, projektowanie, kosztorysowanie i nadzór Piotr Bryk Umowa na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w Chwaliszowie 48 200,00 pobierz
13/2018 2018-01-22 0000-00-00 P4 Sp. z o.o. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 39,99 pobierz
182/2017 2017-11-02 0000-00-00 "DIP" Dziakiewicz i wspólnicy Spółka jawna Umowa kompleksowej obsługi serwisowo - materiałowej urządzeń 70,00 pobierz
14a/2017 2018-02-14 0000-00-00 Agencja Usługowa "Ductor" Umowa na dokonywanie wycen nieruchomości pobierz
11/2018 2018-02-08 0000-00-00 Powiat Wałbrzyski Umowa na udzielenie pomocy finansowej - budowa chodnika w Strudze 150,00 pobierz
15/2018 2018-02-12 0000-00-00 Ravelia Group sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług za pośrednictwem portalu oświatowego pobierz
183/2017 2017-12-06 0000-00-00 Roman Rożniata Umowa na pełnienie funkcji kierownika budowy 500,00 pobierz
16/2018 2018-02-12 0000-00-00 LKS Unia Bogaczowice Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego 25 000,00 pobierz
17/2018 2018-02-12 0000-00-00 LUKS "LIDER" Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego 25 000,00 pobierz
14/2018 2018-02-27 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "DROG-ZIEM" Umowa ws. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszowie 351 727,82 pobierz
77/2018/RGK 2018-02-12 0000-00-00 Mieczysław Lucka Umowa ws. wykonywania napraw w budynkach należących do Gminy Stare Bogaczowice 1 000,00 pobierz
17/2018/RIG 2018-03-05 0000-00-00 Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych "STARODRZEW" Patryk Wróbel Umowa ws. wycinki drzew 14 000,00 pobierz
17/2018/RGK 2018-02-12 0000-00-00 Mieczysław Lucka Umowa ws. wykonywania napraw w budynkach należących do Gminy Stare Bogaczowice 1 000,00 pobierz
16/2018/RIG 2018-03-02 0000-00-00 Usługi Transportowe "REKORDS" Grzegorz Morawski Umowa ws. budowy chodnika w Nowych Bogaczowicach 90 700,00 pobierz
18/2018 2018-03-14 0000-00-00 Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Jacek Ślusarczyk Umowa ws. dokonywania podziałów działek, okazywania granic działek, rozgraniczania gruntów pobierz
19/2018 2018-02-28 0000-00-00 Kancelaria Adwokacka w Wałbrzychu Umowa ws. wykonywania czynności w zakresie obsługi prawnej 2 500,00 pobierz
20/2018 2018-03-15 0000-00-00 Leszek Juchkiewicz Umowa ws. wykonania ekspertyzy technicznej budynków 2 000,00 pobierz
21/2018 2018-03-05 0000-00-00 Leszek Juchkiewicz Umowa ws. wykonania rocznego przeglądu budowlanego 400,00 pobierz
22/2018 2018-03-08 0000-00-00 ENMEDIA Sp. z o.o. Umowa dot. "Gostyńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej" pobierz
23/2018 2018-03-19 0000-00-00 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Krzysztof" Umowa ws. świadczenia usług medycznych pobierz
24/2018 2018-03-21 0000-00-00 Markus radixis software Umowa na sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX 9 863,50 pobierz
25/2018 2018-03-15 0000-00-00 Jarosław Chruściel Umowa ws. wykonania przeglądu przyrodniczego 1 649,00 pobierz
2018/27 2018-04-04 0000-00-00 EKO-TEAM Sebastian Królikowski Umowa na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 5 239,80 brak pliku
2018/26 2018-03-29 0000-00-00 Henryk Kranc Umowa ws. pełnienia funkcji inspektora nadzoru 2 372,00 pobierz
2018/29 2018-03-30 0000-00-00 Zakład Usług Kominiarskich Edward Krawczyk Umowa na wykonywanie usług kominiarskich brak pliku
Porozumienie nr DSDiK/7/2018 2018-03-23 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Umowa ws. budowy chodnika w Chwaliszowie 61 000,00 pobierz
AUK/B300TS/331/0005/18 2018-03-12 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji pobierz
AUK/B300TS/331/0006/18 2018-03-12 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji pobierz
AUK/B300TS/331/0008/18 2018-03-12 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji pobierz
AUK/B300TS/331/0009/18 2018-03-12 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji pobierz
AUK/B300TS/331/0010/18 2018-03-12 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji pobierz
30/2018 2018-04-10 0000-00-00 P.W. "ELTOB"Tomasz Rudziński Umowa ws. wykonania oświetlenia wraz z zasilaniem drogi gminnej w Starych Bogaczowicach 14 355,50 brak pliku
32/2018 2018-04-11 0000-00-00 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Rodziny w Gostkowie Umowa o udzielenie dotacji celowej 10 000,00 brak pliku
33/2018 2018-04-23 0000-00-00 Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Umowa na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 2 100,00 brak pliku
34/2018 2018-05-22 0000-00-00 Firma "MAX-TEAM" Monika Barczak Umowa o wykonanie robót budowlanych 51,00 brak pliku
35/2018 2018-05-22 0000-00-00 Henryk Kranc Umowa ws. pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego 593,00 pobierz
38/2018 2018-06-08 0000-00-00 CZARMED Łukasz Czarnecki Umowa ws. dostawy sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP 14,00 pobierz
37/2018 2018-05-22 0000-00-00 Osoba prywatna Umowa na utrzymanie terenów zielonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice 13,70 pobierz
29/2018 2018-03-30 0000-00-00 Zakład Usług Kominiarskich Edward Krawczyk Umowa ws. wykonywania wszelkich usług kominiarskich pobierz
27/2018 2018-04-04 0000-00-00 EKO-TEAM Sebastian Kulikowski Umowa na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 4,00 pobierz
28/2018 2018-04-05 0000-00-00 Uniwestytet Ekonomiczny we Wrocławiu Umowa na opracowanie Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego 1,00 pobierz
30/2018 2018-04-11 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Eltob" Umowa na wykonanie oświetlenia wraz z zasilaniem drogi gminnej w Starych Bogaczowicach 11,00 pobierz
31/2018 2018-03-19 0000-00-00 MP PROJEKT Paweł Gałan Umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 20,00 pobierz
36/2018 2018-05-25 0000-00-00 "AVANTI" Spółka Cywilna Umowa na obsługę informatyczną Urzędu Gminy 2,00 pobierz
39/2018 2018-04-27 0000-00-00 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Spółka z o.o. Umowa ws. udostępnienia systemu e-URZĄD 450,00 pobierz
Porozumienie Międzygminne 2018-04-26 0000-00-00 Gmina Wałbrzych Porozumienie ws. powierzenia Gminie Stare Bogaczowice zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 7,00 pobierz
40/2018 2018-06-13 0000-00-00 Główny Geodeta Kraju Umowa powierzenia danych osobowych brak pliku
Porozumienie nr DSDiK/7/2018 2018-03-23 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Porozumienie ws. współdziałania przy budowie chodnika w Chwaliszowie pobierz
Porozumienie nr DSDiK/17/2018 2018-04-24 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Porozumienie ws. przebudowy chodnika w Jabłowie pobierz
41/2018 2018-06-28 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Umowa ws. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice 94,00 pobierz
42/2018 2018-06-28 0000-00-00 Enea S.A. Umowa sprzedaży energii elektrycznej 55,00 pobierz
43/2018 2018-06-28 0000-00-00 Enea S.A. Umowa sprzedaży energii elektrycznej 43,00 pobierz
44/2018 2018-06-13 0000-00-00 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Porozumienie ws. określenia warunków obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania pobierz
45/2018 2018-07-11 0000-00-00 Orange Polska S.A. Umowa udostępnienia nieruchomości pobierz
82/2018 2018-09-10 0000-00-00 Tomasz Szymańczak Przedsiębiorstwo Transportowe TravelWorld Umowa ws. transportu publicznego osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice pobierz
Aneks nr RPDS.03.03.04-02-0004/16-02 2018-09-11 0000-00-00 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Umowa na dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pobierz
Umowa serwisowa nr Stare Bogaczowice - 03/09/2018 2018-08-31 0000-00-00 mis2 Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Umowa na świadczenie usługi stb24-Serwis pobierz
46/2018 2018-08-27 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe "TravelWorld" Umowa na dowóz do szkoły uczniów niepełnosprawnych 1,89 pobierz
84/2018 2018-09-12 0000-00-00 REMAR S.C. Ryszard Kotuła Maria Kotuła Umowa na wzmocnienie pobocza oraz rowu melioracyjnego przy drodze gminnej nr 165 27,00 pobierz
DOW-B/26/2018 2018-08-17 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Umowa na dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego 10,00 pobierz
81/2018 2018-09-06 0000-00-00 LUNAPARK Robert Rochela Umowa na nieodpłatne udostępnienie terenu na organizację wesołego miasteczka 0,00 pobierz
82/2018 2018-09-10 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe TravelWorld Umowa na wykonywanie transportu publicznego osób pobierz
83/2018 2018-09-10 0000-00-00 Krystyna Mazanik Umowa na wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu w Jabłowie i Lubominie 2 000,00 pobierz
Umowa serwisowa nr Stare Bogaczowice - 03/09/2018 2018-08-31 0000-00-00 mis2 Sp. z o.o. Umowa na świadczenie usługi stb24-Serwis 3 600,00 pobierz
100/2016 2016-12-22 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Porozumienie ws. zapewnienia uczniom dostępu do odpowiedniej komunikacji publicznej pobierz
121/2018 2018-12-21 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Porozumienie w celu umożliwienia uczniom dojazdu do szkół pobierz
3a/2018 2018-01-02 0000-00-00 Tax Advisors Group Sp. z o.o Spółka Doradztwa Podatkowego Umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego 600,00 pobierz
Umowa Nr DOW-B/26/2018 2018-08-17 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie Dofinansowanie doposażenia OSP Stare Bogaczowice w średni zestaw ratownictwa technicznego 10,00 pobierz
Umowa Nr OPS.022.1.2019 2019-02-13 0000-00-00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach Powierzenie przetwarzania danych osobowych pobierz
Porozumienie 2018-03-08 0000-00-00 Dolnośląska Federacja Sportu Organizacja zajęć sportowych w ramach projektu "Umiem pływać" 1 300,00 pobierz
45a/2018 2018-07-16 0000-00-00 Krajowe Biuro Wyborcze Umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowych pobierz
36a/2018 2018-05-25 0000-00-00 Wytwornia Telewizyjno-Filmowa ,, ALFA " Spółka z o.o Umowa powierzenia danych osobowych pobierz
45/2019 2019-02-08 0000-00-00 Gmina Lubawka Porozumienie w sprawie przygotowania i prowadzenia postepowania oraz udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadaniu odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka , Gminy Stare Bogaczowice , Gminy Mściwojów pobierz
46/2019 2019-01-30 0000-00-00 Gmina Lubawka Porozumienie o rozliczeniu kosztów postępowania odwoławczego Przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych Gminy Lubawka , Gminy Stare Bogaczowice oraz gminy Mściwojów " pobierz
88/2018 2018-10-08 0000-00-00 P.W. ELTOB Tomasz Rudzyński Wykonanie robót budowlano - elektrycznych pobierz
87/2018 2018-10-02 0000-00-00 Max Team Monika Barczak Wykonanie robót budowlanych pobierz
89/2018 2018-10-09 0000-00-00 Henryk Kranc Nadzór Inwestorski dla przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 w rejonie świetlicy wiejskiej w Jabłowie oraz utwardzania opaski masą bitumiczną drogi wojewódzkiej 376 we wsi Lubomin 1 200,00 pobierz
90/2018 2018-10-11 0000-00-00 Usługi Transportowe REKORDS Grzegorz Morawski Wykonanie robót budowlanych dotyczących utwardzania masą bitumiczna drogi wojewódzkiej nr 375 we wsi Lubomin 36 900,00 pobierz
91/2018 2018-10-11 0000-00-00 Usługi Transportowe REKORDS Grzegorz Morawski Wykonanie robót budowlanych dotyczących chodnika drogi wojewódzkiej nr 376 w zakresie przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłów 15 990,00 pobierz
109/2018 2018-10-24 0000-00-00 MEL-KAN-BUD S.j. , Dynkowska , Kuchta Wykonanie robót budowlanych dot. ,,Udrożnienie koryta rzeki Strzegomka wraz z poprawa odwodnienia terenów przyległych " 75 733,44 pobierz
112/2018 2018-11-09 0000-00-00 Usługi Transportowe REKORDS Grzegorz Morawski Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych w granicach administracyjnych gminy Stare Bogaczowice 216,00 pobierz
117/2018 2018-12-05 0000-00-00 Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie Wynajem lokalu pobierz
119/2018 2018-12-03 0000-00-00 Gmina Lubawka Porozumienie w sprawie przygotowania i prowadzenia postępowania oraz udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadaniu odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych pobierz
110/2018 2018-10-30 0000-00-00 Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX Wałbrzych Akcja reklamowa na rzecz Gminy 2 000,00 pobierz
113a/2018 2018-11-13 0000-00-00 Data Security Software Solutions Sp. z o.o Sp. K. z siedziba w Pniewach wg.umowy pobierz
114/2018 2018-11-20 0000-00-00 GAZ PETROL Sp.z o.o Dostawa oleju opałowego lekkiego typu w sezonie grzewczym 2018-2019 3,27 pobierz
115/2018 2018-11-20 0000-00-00 GAZ PETROL Sp.z o.o Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w sezonie grzewczym 2018/2019 do szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pobierz
122/2018 2018-12-28 0000-00-00 ,,Usługi Transportowe i Handel Obwoźny '' Kołakowski Jan Obowiązki w zakresie transportu publicznego osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice na linii komunikacyjnej Wałbrzych-Gostków przez Stare Bogaczowice z wybranymi kursami do Chwaliszowa pobierz
123/2018 2018-12-28 0000-00-00 Firma TECHNIK s.c Czesław Fiedorowicz , Krzysztof Lisztwan Usługi konserwacyjno - serwisowe 1 033,20 pobierz
124/2018 2018-12-28 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVEL WORLD Tomasz Szymańczak Transport publiczny osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice 1 700,00 pobierz
125/2018 2018-12-28 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVEL WORLD Tomasz Szymańczak Transport publiczny na terenie Gminy Stare Bogaczowice na linii komunikacyjnej Wałbrzych - Szczawno Zdrój - Struga - Stare Bogaczowice - Chwaliszów - Cieszów - Świebodzice - Stare Bogaczowice - Chwaliszów - Cieszów - Świebodzice 2 100,00 pobierz
126/2018 2018-12-28 0000-00-00 Przychodnia weterynaryjna Frankiewicz & Frankiewicz Usługi weterynaryjne pobierz
127/2018 2018-12-28 0000-00-00 Gmina Wałbrzych Usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ( psami , kotami ) z terenu Gminy stare Bogaczowice pobierz
128/2018 2018-12-31 0000-00-00 Firma Usługi Komunalne Walczak Danuta Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych pobierz
DOW - B/26/2018 2018-08-17 0000-00-00 Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu Doposażenie OSP w Starych Bogaczowicach w średni zestaw ratownictwa technicznego. pobierz
1/2019 2019-01-02 0000-00-00 Wawrzyszyn Mieczysław Konserwacja i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego oraz sprzętu pożarniczego OSP w Starych Bogaczowicach pobierz
2/2019 2019-01-02 0000-00-00 Cal Marcin Konserwacja i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego oraz sprzęty pożarniczego OSP w Gostkowie pobierz
3/2019 2019-01-02 0000-00-00 Bukowski Tomasz Konserwacja i utrzymanie w stałej gotowości samochodu pożarniczego oraz sprzętu pożarniczego OSP Jabłów pobierz
4/2019 2019-01-02 0000-00-00 Bank BGŻ PBN Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Wynajem lokalu użytkowego 189,99 pobierz
5/2019 2019-01-11 0000-00-00 Sylwia Czopek Pełnienie funkcji sekretarza oraz obsługa sekretariatu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz
7/2019 2019-01-04 0000-00-00 Usługi Psychologiczne Przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 160,00 pobierz
11/2019 2019-01-02 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy Stare Bogaczowice pobierz
12/2019 2019-01-02 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o z siedzibą w Lubawce Wykonanie usługi na terenie gminy Stare Bogaczowice pobierz
17/2019 2019-01-24 0000-00-00 MAGIC GARDEN Sp. z o.o ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na dz.nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice" pobierz
30/2019 2019-01-31 0000-00-00 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Opieka na zwierzętami gospodarskimi pobierz
40/2019 2019-02-27 0000-00-00 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o z siedzią w Lubawce Wykonanie usługi na terenie gminy Stare Bogaczowice polegającej na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych pobierz
43/2019 2019-03-01 0000-00-00 Kancelaria Adwokacka , adw. Hanna Koncewicz Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej 2 829,00 pobierz
47/2019 2019-03-04 0000-00-00 Poczta Polska Spółka akcyjna z siedzią w Warszawie Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi niepowszechne w obrocie krajowym pobierz
422/B/U/2019 2019-01-03 0000-00-00 TAURON Sprzedaż sp. z o.o z siedziba w Krakowie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej pobierz
48/2019 2019-03-11 0000-00-00 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św.Rodziny w Gostkowie Remont drewnianych konstrukcji oraz murowanych mens ołtarzowych 10 000,00 pobierz
14/2019 2019-01-02 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Przeznaczenie na krzewienie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy pobierz
13/2019 2019-01-02 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice wg.umowy pobierz
10/2019 2019-01-08 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH, SZKOLENIE ORAZ POPULARYZACJA KOLARSTWA I GMINY pobierz
9/2019 2019-01-08 0000-00-00 Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie z siedzibą w Szczawnie -Zdroju Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. POPULARYZACJA I KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM SZCZEGÓLNIE SPORTÓW OBRONNYCH Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA WODNEGO I MEDYCZNEGO, WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEZY GMINY STARE BOGACZOWICE 10 000,00 pobierz
8/2019 2019-01-08 0000-00-00 Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej i sportu, w tym szczególnie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Stare Bogaczowice pobierz
16/2019 2019-01-21 0000-00-00 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,Firma projektowo - inwestycyjna JW.PROJEKT-KONTROL, Jarosław Wawrzaszek Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania ,,Przebudowa dogi gminnej w Strudze" 27 060,00 pobierz
41/2019 2019-02-28 0000-00-00 Marceli Wisniewski Transport publiczny mieszkańców na terenie Gminy Stare Bogaczowice na linii komunikacyjnej Wałbrzych - Kamienna Góra przez Lubomin i Jabłów 1 000,00 pobierz
42/2019 2019-02-28 0000-00-00 Marceli Wisniewski Transport publiczny osób na terenie Gminy Stare Bogaczowice na linii komunikacyjnej Jabłów - Lubomin - Struga - Stare Bogaczowice - Chwaliszów - Cieszów 1 000,00 pobierz
Umowa Nr 52/2019 2019-03-28 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp.z o.o Wykonanie usługi na terenie gminy Stare Bogaczowice polegającej na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. pobierz
Umowa Nr 51/2019 2019-03-27 0000-00-00 Marek Kluger ,,MARKUS Radixs Software" Opieka autorska nad systemami Pakietu Radixs pobierz
6/2019 2019-01-04 0000-00-00 Zbigniew Piechocki -lekarz medycyny ,specjalista psychiatra Przeprowadzenie badań uzależnienia od alkoholu 160,00 pobierz
48/2016 2016-07-11 0000-00-00 MW Concept Sp. z o.o Usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja pobierz
53/2019 2019-04-01 0000-00-00 Edward Krawczyk -Zakład Usług Kominiarskich Wykonanie usług kominiarskich pobierz
50/2019 2019-03-22 0000-00-00 Grupa AGBUD Sp. z o.o. Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszowie 1,00 pobierz
54/2019 2019-04-09 0000-00-00 Cieslak Agnieszka Działalność Teatralno - Artystyczna ASTORIA Wynajęcie placu na potrzeby występu cyrku 250,00 pobierz
55/2019 2019-04-05 0000-00-00 Marzena Bednarek Oddanie w najem Sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach pobierz
422/B/U/2019 2019-01-03 0000-00-00 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Sprzedaż energii Elektrycznej pobierz
Umowa Nr 56/2019 2019-04-24 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,SANIKOM" Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Bogaczowice od właścicieli nieruchomości pobierz
Porozumienie nr 100.WIP.7013.8.2019 2019-04-05 0000-00-00 Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu Realizacja inwestycji drogowej w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach pobierz
Umowa nr 57/2019 2019-04-24 0000-00-00 Usługi Transportowe ,,Rekords" Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej na długości 30m w miejscowości Gostków. 23 700,00 pobierz
58/2019 2019-04-15 0000-00-00 Katarzyna Kaniewska- Kuźnicka Najem Sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach pobierz
15/2019 2019-01-18 0000-00-00 Invest Sudety Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu ,, Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w m. Chwaliszów i Struga" pobierz
Porozumienie nr 63/2019 2019-04-16 0000-00-00 Porozumienie Międzygminne ws. współdziałania przy realizacji zadania ,,IV Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Czarny Bór i okolic przez udział w biegu. 5 000,00 pobierz
79/2019 2019-05-20 0000-00-00 MP PROJEKT Paweł Gałan Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania pn.: ,, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Struga" 97 170,00 pobierz
80/2019 2019-05-21 0000-00-00 Orange Polska Spółka Akcyjna Pakiet usług : Internet domowy , Telefon domowy pobierz
62/2019 2019-04-29 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe VICOTEL Monitorowanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu pobierz
104/2019 2019-05-28 0000-00-00 AVANTI - Łukasz Fudali, Bogdan Rachwał Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach pobierz
Porozumienie 59/2019 2019-04-16 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o z siedziba w Lubawce Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych. pobierz
118/2019 2019-06-14 0000-00-00 Budosprzęt - Wałbrzych Sp. z o.o Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice 526,00 pobierz
119/2019 2019-06-17 0000-00-00 BITUNOVA Spółka z o.o Realizacja robót budowlanych polegających na remoncie asfaltowej drogi gminnej w Starych Bogaczowicach pobierz
122/2019 2019-07-09 0000-00-00 Magic Garden Spółka z o.o Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gostkowie gmina Stare Bogaczowice 107 925,12 pobierz
120/2019 2019-06-24 0000-00-00 TAURON Dystrybucja Przyłączenie do sieci Dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA Obiektu: Budynek wielolokalowy w miejscowości Struga . pobierz
Porozumienie 124/2019 2019-06-27 0000-00-00 Skarb Państwa reprezentowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy miejskiej Policji w Wałbrzychu pobierz
125/2019 2019-07-22 0000-00-00 MAGIC GARDEN Spółka z o.o. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego w Starych Bogaczowicach 85 235,31 pobierz
131/2019 2019-08-16 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD Tomasz Szymańczak Dowóz do szkoły uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice w roku szkolny 2019/2020 pobierz
130/2019 2019-08-09 0000-00-00 MAGIC GARDEN Spółka z o.o. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w miejscowości Struga . 62 341,32 pobierz
126/2019 2019-07-22 0000-00-00 Henryk Kranc Czynności Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych , związanych z odbudową infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice. pobierz
133/2019 2019-08-30 0000-00-00 Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD - Tomasz Szymańczak Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach pobierz
135/2019 2019-09-04 0000-00-00 Mel - Kan - Bud spółka jawna Dynowska Wykonanie robót budowlanych " Remont zabudowy regulacyjnej potoku Chwaliszówka w m. Stare Bogaczowice" pobierz
136/2019 2019-09-05 0000-00-00 MW Concept Sp. z o.o Dot. wsparcia technicznego oraz utrzymania danych w serwerach pobierz
137/2019 2019-09-06 0000-00-00 Zaułek Dizajnu Dostawa wyposażenia do dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznych w miejscowości Chwaliszów i Struga. 210 508,35 pobierz
138A/2019 2019-09-20 0000-00-00 Tauron Dystrybucja Serwis S.A Oświetlenie dróg , ulic, placów, ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice . pobierz
139/2019 2019-09-30 0000-00-00 PPHU VIOLA Realizacja robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice. 29 766,00 pobierz
160/2019 2019-10-11 0000-00-00 AmeriGas Polska Sp. z.o.o Zakup i dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych. pobierz
159/2019 2019-10-10 0000-00-00 GAZ PETROL Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych. pobierz
132/2019 2019-08-22 0000-00-00 Zbigniew Stander Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pn "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m.Stare Bogaczowice, na odcinku 900 m. 9 500,00 pobierz
170/2019 2019-11-06 0000-00-00 MEL-KAN-BUD Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach. pobierz
123/2019 2019-07-09 0000-00-00 NOWA WD Sp. z o.o. System Telewizji Dozorowej (CCTV) pobierz